ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Κωδικός: DP 130

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 01