ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ

Κωδικός: DP 151

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 01