Πυροσφραγίδα ηλεκτρική - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πυροσφραγίδα ηλεκτρική

Κωδικός: DP 169

πυροσφραγίδα ηλεκτρική με δυνατότητα αλλαγής κωδικού

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Πυροσφραγίδα ηλεκτρική 01