ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ

Κωδικός: DP 025

ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 01