ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΡΗΘΡΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΡΗΘΡΑΣ

Κωδικός: DP 041

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΡΗΘΡΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΡΗΘΡΑΣ 01