ΣΩΜΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΩΜΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Κωδικός: DP 173

ΣΩΜΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΩΜΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 01